سلام تكست آهنگ

As a Blonde

كه از آْلبوم كيس اند تل هست و من خود آهنگو ندارم و هركي آهنگو پيدا كرد يه خبري به من بده .مرسي

هميشه گناه نكردن ساده تر از توبه كردنه.

I was looking in the mirror

Trying to find
A new reflection
Wanna take the road
Less traveled in
A different direction
Make some new mistakes
Forget the ones I’ve made
Cry some tears of joy
Dress more like a boy

And come back as a blonde
Try a different lipstick on
As a blonde
Will I get whatever I want
I’ll be ever so enticing
Cake a lot of icing
Never have to watch my weight
Yeah when I’m gone
I’m gonna come back as a blonde

I wanna meet myself
As someone else
Just to see what it feels like
Take a walk
On the other side
‘Cuz u know that I just might
Break some different hearts
Finish what I start
I’m not gonna wait
And mess around with fate

And come back as a blonde
Try a different lipstick on
As a blonde
Will I get whatever I want
I’ll be ever so enticing
Cake a lot of icing
Never have to watch my weight
Yeah when I’m gone
I’m gonna come back as a blonde

I’m tainted
I’m tired of being the same
I’m desperate
I’m bored
I’m begging for change
What if you’re normal and wanna be strange
Come back come back come back
Come back come back come back

As a blonde
Try a different lipstick on
As a blonde
Will I get whatever I want
I’ll be ever so enticing
Cake a lot of icing
Never have to watch my weight
Yeah when I’m gone
I’m gonna come back

As a blonde
Wave my magic wand
As a blonde
Will I get whatever I want
I’ll be ever so enticing
Down a lot of ice cream
Never even wipe my face
Yeah when I’m gone
I’m gonna
Come back come back come back
Come back come back come back
Come back come back come back
As a blonde

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم فروردین ۱۳۹۰ساعت 16:55  توسط محسن   |